Disclaimer

Het logo en de website van Zelfbeletteren.nl zijn eigendom van ZelfBeletteren.nl te Woerden. De informatie en afbeeldingen op deze website mogen niet worden gekopieerd of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van ZelfBeletteren.nl. Voor persoonlijk gebruik is dit wel toegestaan.

Ondanks dat wij met grote zorg en aandacht onze website up to date houden kan het voorkomen dat er informatie onvolledig en/of onjuist is.

Omdat wij de website up to date houden is ZelfBeletteren.nl gerechtigd om (prijs)wijzigingen direct door te voeren zonder dit vooraf te melden.

ZelfBeletteren.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke vorm van directe of indirecte schade van welke aard dan ook. Dit geldt voor zowel het gebruik van de website als voor de producten die bij ZelfBeletteren.nl zijn besteld.

ZelfBeletteren.nl behoudt het recht om opdrachten te weigeren wanneer deze discriminerend zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook.