Algemene voorwaarden

Bij alle opdrachten die je via de website van ZelfBeletteren.nl plaatst ontvang je een geautomatiseerde bevestigingsmail. Na de volledige betaling van het verschuldigde bedrag starten wij met jouw order.

ZelfBeleteren.nl is niet aansprakelijk voor eventuele tekst- en/of schrijffouten in de door jouw bestelde teksten. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor opdrachten van onze klanten waarbij auteursrecht van toepassing is.

Onze plakinstructies zijn met zorg samengesteld en dienen als voorbeeld. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor uw applicatie van onze producten.

ZelfBeletteren.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
– Onjuist gebruik van onze producten.
– Het verwijderen van onze producten.
– Het gebruik van onze producten op materialen / ondergronden
die hier niet voor zijn bestemd.
– Plaatsing van onze producten op eigendommen van derden.

ZelfBeletteren.nl is gerechtigd om teksten met grote witruimtes op te delen of los te leveren wanneer dit beter uitkomt bij het snijden, verpakken of verzenden van jouw opdracht.

ZelfBeletteren.nl maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en in die context kunnen gegevens tussen Mollie en ZelfBeletteren.nl gedeeld worden.

ZelfBeletteren.nl bewaart alle opdrachten voor eventuele vervolgopdrachten. Wij zijn echter niet verplicht om dit te doen.

ZelfBeletteren.nl behoudt het recht om opdrachten te weigeren wanneer deze discriminerend zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook.

Mits leveringsafspraken schriftelijk zijn bevestigd is ZelfBeletteren.nl niet verantwoordelijk voor enige vorm van vertraging van leveringen door de verschillende post en/of pakket bezorgdiensten. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade door toedoen van de verschillende post en/of pakket bezorgdiensten.

Eventuele reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na het ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Bij onvolledige leveringen kun je contact met ons opnemen. Wij versturen je dan kostenloos de missende onderdelen toe.

Op alle overeenkomsten met ZelfBeletteren.nl is de Nederlandse wetgeving van toepassing.